Kırıklarda İlk Yardım

Vücudumuzda bulunan kemik yapıların bütünlğününün bozulmasına genel olarak kırık denilmektedir. Kırıklar kendiliğinden (yaşlılık, bazı hastalıklar vb.) yada vücuda alınan bir darbe sonucunda oluşabilirler. Makineleşen dünyada insanların maruz kaldığı travmaların artması ile paralel olarak kırıklarda artmaktadır. Özellikle büyük kemiklerin kırıklarında görülebilecek büyük miktardaki kanamalar hayatı tehdit edebilen durumlara yolaçabilir. Bu nedenle kırıklarda ilk yardım uygulamalarının genel yönlerini toplum olarak kavrayabilmemiz ve kırıklarda ilk yardım uygulamalarını uygulayabilmemiz önemlidir. Kırıklarda ilk yardım uygulamalarında ne kadr fark olmasa da kırıklar genel olarak 3 grupta sınıflandırılır. Bu grupları aşağıdaki gibi belirtebiliriz. Kapalı Kırıklar: Kırık kemikde bulunan herhangi bir kemik parçasının deri bütünlüğünü bozmadığı durumlardır. Açık […]

Atropin ve Hastane Öncesi Kullanımı

Atropin, parasempatolitik etkili olan antimuskarinik bir ajandır. Geçmiş yıllarda özellikle kardiyak arrest tedavileri başta olmak üzere bir çok alanda kullanılsa da,  2010 yılından bu yana artık kardiyak arrest tedavisinde rutin olarak kullanılmamaktadır. Atropin ne kadar kardiyak arrestlerin resüsitasyonunda artık yer almasa da sahip olduğu diğer etkiler nedeni ile özellikle bradiaritmiler başta olmak üzere bazı durumlarda hastane öncesi acil tıp alanında kullanılmaya devam etmektedir. Atropin endikasyonları nelerdir? Atropin parasempatolitik etkisi ile Sinüs düğümün uyarı çıkarma özelliğini ve  AV nod iletim hızını artırarak kalp atım hızını arttırır. Bu etkisi ile bradikardilerde endikedir. AV bloklu hastalarda 2. derece AV bloklu hastalarda kalp hızını […]

Akut Karın Ağrısında Ayırıcı Tanı

Karın ağrısı olan olguların tanılanması özellikle hastane öncesi alanda oldukça zor olmaktadır. Sadece hastane öncesi acil tıp alanında değil hastane acil tıbbında görüntüleme ve/veya laboratuvar testlerinin eksikliğinde tanı koymada oldukça sıkıntılı anlar yaşanabilmektedir. Hastane öncesi acil tıp alanında akut karın ağrılı hastaların tedavisinde spesifik değişiklikler olmasa da hastane öncesi alanda tanıya götürücü bazı noktaların belirlenmesi ve olası sebeplere yoğunlaşılması hastanın faydasına olacaktır. Bu amaçla en sık karın ağrısına sebep olabilecek akut  atın nedenlerinin ve ağrı özelliklerinin bilinmesi önemlidir.Hiçbir şekilde laboratuvar bulgularından yararlanılamadığı hastane öncesi acil tıp alanında hastanın öyküsü ve ağrı karakteri oldukça önemli olmaktadır. Akut Batın Nedir? Akut Batın, […]