Beta Bloker İntoksikasyonları

Beta blokerler, genellikle  hipertansiyon ve kardiyak distirmilerin tedavilerinde kullanılan ilaçlardır. Bu özellikleri ile çoğunlukla yaşlı hasta grubunda kullanılması yanlışlıkla doz aşımı nedeni ile beta bloker intoksikasyonu veya diğer gruplarda özkıyım (suicid-intihar) girişimleri nedeniyle intoksikasyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Beta blokör etkili ilaçlar ülkemizde sık olarak kullanılması nedeni ile intoksikasyonlarına veya doz aşımlarına da yer yer ratlanmaktadır. Özellikle suicid amaçlı kullanıma bağlı olarak ciddi dozaşımları beta bloker intoksikasyonlarının ölümcül olmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle erken beta blokör zehirlenmeleri ne kadar erken tanımlanır ve tedavi edilirse o kadar hızlı tedaviye yanıt alınır. İstatistiklerde Propranolol (Dideral), Beta bloker ilaçlar içerisinde zehirlenmelere sebep olan en […]

Pediatrik Akut Zehirlenmelerde Genel Yaklaşım

Özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklarda ve oral dönem çocuklarda zehirlenme toplumumuzda da karşılaşılan bir durumdur. Bunlar gibi kazara olabilecek zehirlenmelerin dışında nadir de olsa çocuk istismarına bağlı nedenlerle de zehirlenme (intoksikasyon) durumları görülebilmektedir. Pediatrik hastalarda akut zehirlenmeleri yada kazara zehirlenmeleri özel kılan birkaç önemli nokta vardır. Bunlardan belki de en önemlisi özellikle yeni yürümeye başlayan çocukların (10 kg civarı) olması yanlışlıkla bir kaç tablet ilaç alımın ile bile ölümle sonuçlanabilecek intoksikasyonlara sebebiyet verebilecek olmasıdır. Diğer önemli bir husus ise toksik maddenin (İlaç, kimyasal v.b. ) ne zaman, ne kadar alındığı konusunda net ve kesin bilgilere sahip olmanın güçlüğüdür. Bu hastalarda […]

Pediatrik Kardiyak Arrestlerde Adrenalin Doz Aralığı

Kardiyak arrest vakalarının resüsitasyonunda Adrenalin içinde bulunduğumuz zamana kadar temel ilaç olarak her klavuzlarda yer almaktadır. Sertifikasyon eğitimlerinde kullanılan, klasikleşen tabirle Adrenalin ilk dozu başlandıktan sonra 3-5 dakika aralıklarla tekrarlanan bir uygulama aralığına sahiptir. Acaba doğusu bu mu? Yada bu uygulama en iyi uygulama mı? 2017 yılında yayınlanan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada hastane içi pediatrik kardiyak arrest (ICHA) vakalarında resüsitasyon sırasında uygulanan adrenalin doz aralığının sağkalıma olan etkileri incelenmiş. Mevcut kılavuzlarda pediatrik hastalarda 0.01 mg/kg dozunda 3-5 dakikalık aralıklarla uygulanan adrenalin’ in daha uzun dozlama aralıklarında sağkalım ve hastaneden taburculukla ilişkili olup olmadığı araştırılmış. Bu amaçla AHA kriterlerine göre […]