AHA 2015: Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği

Daha önceki yazımında AHA 2015 Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Değişikliklerini sizlere aktarmıştık. Bu yazımızda daha derli toplu olarak bebek ve çocuklarda temel yaşam desteği (TYD) uygulamalarını AHA 2015 önerileri ile sizlere aktarmaya ve “bebek ve çocuklarda temel yaşam desteği nasıl yapılır?” sorusunu yanıtlamaya çalkışacağız. Not: Altta bahsedilen Pediatrik Temel Yaşam Desteği aşamaları AHA 2015 önerilerine göre “Sağlık Personeli” olan kurtarıcılar için hazırlanmıştır. Her zamana söylediğimiz gibi pediatrik temel yaşam desteği uygulamaları genel anlamda yetişkin temel yaşam desteği uygulamaları ile genel manada paralellik göstermektedir. Ancak fizyolojik ve anatomik bazı farklılıklar nedeni ile uygulamada küçük farklar bulunmaktadır. Bilinci değerlendirin Çocuklarda […]

AHA 2015: Pediatrik Hastalarda Travma Resüsitasyonu

Pediatrik Travma resüsitasyonunun bazı yönleri üzerinde durulması gerekir; çünkü uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirilen resüsitasyon önlenebilir pediatrik ölümlerin başlıca nedenidir.238 Pediatrik travma resüsitasyonunda sık karşılaşılan hatalar, hava yolunun açılmasında ve korunmasında başarısız oluması, uygun sıvı resüsitasyonu sağlanamaması, iç kanamanın tanınması ve tedavisinde başarısız olunmasıdır. Kalifiye bir cerrahı olaya erkenden dahil edin ve mümkünse multi travmaya maruz kalmış bir pediatrik hastayı, pediatri uzmanıyla bir travma merkezine taşıyın. Pediatrik travma resüsitasyonunun özel yönleri şunlardır: Yaralanma mekanizması servikal spinal yaralanma ile uyumlu olduğunda, servikal omurganın hareketini kısıtlayın, başın ve boynun çekilmesinden veya hareketinden kaçının. Hava yolunu jaw thrust yöntemi ile açın ve muhafaza […]

AHA 2015: Pediatrik Hastalarda Defibrilasyon

Çocuk ve bebeklerde (Pediatrik hastalarda) monofazik yada bifazik dalga formuna sahip manuel yahut otomatik eksternal defibrilatörler (AED-OED) ile defibrilasyon uygulanabilir. Pediatrik hastalarda otomatik eksternal defibrilatörler kullanılacak ise bu defibrilatörler çocuklarda kardiyak arrest ritimlerini tanıyabilmeli ve enerji seçimi aşamasında kolayca çocuklara yönelik enerji düzeylerini ayarlayabilmelidir. Eğer manuel defibrilatör kullanılarak defibrilasyon işlemi gerçekleştirilecekse aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir. Pediatrik Defibrilasyonda Paddle Boyutu Hemen hemen tüm manuel defibrilatörler iç içe geçen pediatrik (Bebek – Çocuk)  ve adult (yetişkin) iki aşamalı el tipi paddlelara sahiptir. Defibrilasyon işlemi bu kaşıklarla (Paddle) yada kendiliğinden yapışkanlı padlerle uygulanabilir. Kendinden yapışkanlı padler ile Paddlelar (kaşıklar) eşit derecede etkinkiğe sahiptir. […]