Batın Travmalı Hastaların Değerlendirilmesi

Batın travmalı hastalar tüm tavmaya bağlı ölümlerin yaklaşık olararak 15-20 sini oluşturmaktadır. Penetran batın yaralanmaları künt batın yaralanmalarına göre daha yüksek mortalite oranlarına sahiptir. Genellikle ölümler kontrol edilemeyen yada tespit edilemeyen batın içi hemorajiler nedeni ile kaynaklanmaktadır. Künt batın yaralanmalarında içi dolu organ olarak tanımlanan karaciğer ve dalak yaralanmaları ve rüptürlerine bağlı hemorajiler hayati tehdit […]

Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY)

Konjestif kalp yetmezliği (KKY), kalbin kan pompalama gücünde herhangi bir nedenle oluşan bozukluklar ve yetersizlikler nedeni ile kalbin kan pompalama kapasitesinde oluşan azalma ve bununla birlikte dokularda oluşan dolaşım bozukluğu olarak tanımlanabilmektedir. Konjestif kalp yetmezliği denildiğinde ilk akla gelen sol kalp yetmezliği tablosudur. Sol kalp yetmezliği durumlarında ciddi bir perfüzyon bozukluğu oluşabilmekte ve semptomlar daha […]

Krup ve Hastane Öncesi Tedavi

Krup diğer adıyla akut larengotrekeobronşit, pediatrik hastalarda özellikle kış aylarında sıklıkla görülen pediatrik aciller arasındadır. Pediatrik hastalarda üst solunum yolu tıkanıklıklarına sebep olabilen en önemli hastalıklar arasındadır. Genellikle akşam ve gece saatlerinde alevlenir ve semptom verirler. 6 ay ve 3 yaş yaş arasındaki çocuklarda çok daha sık görülen krup ani başlangıçlı olabilir. & yaşından sonra […]