Batın Travmalı Hastaların Değerlendirilmesi

Batın travmalı hastalar tüm tavmaya bağlı ölümlerin yaklaşık olararak 15-20 sini oluşturmaktadır. Penetran batın yaralanmaları künt batın yaralanmalarına göre daha yüksek mortalite oranlarına sahiptir. Genellikle ölümler kontrol edilemeyen yada tespit edilemeyen batın içi hemorajiler nedeni ile kaynaklanmaktadır. Künt batın yaralanmalarında içi dolu organ olarak tanımlanan karaciğer ve dalak yaralanmaları ve rüptürlerine bağlı hemorajiler hayati tehdit […]

Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY)

Konjestif kalp yetmezliği (KKY), kalbin kan pompalama gücünde herhangi bir nedenle oluşan bozukluklar ve yetersizlikler nedeni ile kalbin kan pompalama kapasitesinde oluşan azalma ve bununla birlikte dokularda oluşan dolaşım bozukluğu olarak tanımlanabilmektedir. Konjestif kalp yetmezliği denildiğinde ilk akla gelen sol kalp yetmezliği tablosudur. Sol kalp yetmezliği durumlarında ciddi bir perfüzyon bozukluğu oluşabilmekte ve semptomlar daha […]

Krup ve Hastane Öncesi Tedavi

Krup diğer adıyla akut larengotrekeobronşit, pediatrik hastalarda özellikle kış aylarında sıklıkla görülen pediatrik aciller arasındadır. Pediatrik hastalarda üst solunum yolu tıkanıklıklarına sebep olabilen en önemli hastalıklar arasındadır. Genellikle akşam ve gece saatlerinde alevlenir ve semptom verirler. 6 ay ve 3 yaş yaş arasındaki çocuklarda çok daha sık görülen krup ani başlangıçlı olabilir. & yaşından sonra […]

Hastane Öncesi Alanda Psikoz Yönetimi

Psikoz (Psikotik episod), kişilerin gerçek ile hayalin ayırt edilemediği, gerçek algısının kaybolduğu bir psikiyatrik bozukluktur. Bu tür hastalar iç çekişmeleri nedeni le oldukça agresif tavırlar sergileyebilmekte karşısındaki kişilere karşı kavgacı ve saldırgan tutumlar içerisinde olabilmektedir. Psikozlar kısa ve geçici durumlar olabildiği gibi hayat boyu devam edebilen şekilde de karşımıza çıkabilir. Şizofreni psikoz grubu hastalıkların içerisinde […]

Psikiyatrik Hastalara Genel Yaklaşım İlkeleri

Psikiyatrik acilleri, düşünce veya davranışların bir yada birkaçında oluşan değişimlerin sonucunda hastaların kendisi yada çevresi için tehdit oluşturduğu acil durumlar olarak tanımlamak mümkündür. Hastane öncesi alanda en sık karşılaşılan psikiatrik aciller arasında suicid girişimleri ve anksiyetik bozukluklar gelmektedir. Bunların yanında şizofreni, depresyon, manik nöbetler ve psikoz gibi psikiatrik aciller de karşımıza çıkmaktadır. Psikiatrik hastaların değerlendirilmesi […]