NSTE AKS’de Taburculuk

Şu anki bilgiler ışığında, yüksek duyarlılığa sahip troponin testini (hs-Tn) tek başına kullandığınızda elde ettiğiniz bilgi hastanızı hızlıca taburcu etmenize yetmiyor. hsTn, göğüs ağrısı risk skorları ile birlikte kullanıldığında tanısal performansı iyileştirmekte. TIMI: Thrombolysis in myocardial infarction   GRACE: Global registry of acute cardiac events HEART: History, age, risk factors, troponin GRACE >140 pts → […]

Gecikmiş Ardışık Entübasyon (DSI)

Ajite/deliryumdaki hastalarda havayolu yönetiminde uygun preoksijenizasyonu sağlamaya yarar. DSI: Preoksijenizasyon için prosedürel sedasyon İndüksiyon ajanı ve kas gevşeticiyi aynı anda vermek yerine, önce ketamin gibi, hastanın solunum reflekslerini koruyan, solunumunu baskılamayan bir indüksiyon aşanı verdikten sonra, hastanın preoksijenizasyonunu sağlamak. Entübasyonu, preoksijenizasyondan sonra gerçekleştirmek. Önerilen ketamin dozu: 1 mg/kg İstenen disosiasyon sağlanan dek 0,5 mg/kg ek […]

Analjezi için Subdisosiyatif dozda Ketamin

Bir çalışmada, ketamin’in morfin ile karşılaştırıldığında, benzer analjezik etkinliğe sahip olup olmadığı araştırılmış. Akut orta-ciddi ağrı durumunda, tek başına 0,3 mg/kg ketamin‘in güvenlik ve etkinliği, 0,1 mg/kg morfin ile kıyaslanmış. <46kg, <115kg, <18y, >55y, vitalleri anstabil olanlar (SKB<90mmHg veya >180mmHg, Nb >150/dk, SS <10/dk veya >30/dk) dışlanmış. 0,3 mg ketamin, 10 mL SF içinde, 3-5 […]