Taşyürek: Bradiaritmiler

İlk önce hastaya sonra kalp ritmine bakın. Yavaş kalp hızı hastanın yaşına, klinik ve ek hastalıklara göre görecelidir. Bradikardi, stroke volüm ve kalp atım hızının fonksiyonu olan kardiyak output etkilendiği zaman semptomatiktir. 20-30 atım/dk’lık kalp hızı normal stroke volümü oluşturak, yeterli kardiyak output sağlayabilir. Bazı hastalar için 40 atım/dk fizyolojik olarak normalken, kardiyomiyopati, kanama ve ...

Özen: Mattu – Brugada 2. Bölüm – 2014 Güncellemeleri – 4 Ağustos 2014

Senkop geçiren hastanın EKG’sini yorumlarken Brugada tanısı koymayı bilmelisiniz! Senkop ile gelen hastalarda Brugada’yı düşünün Tanı için EKG bulguları + klinik bulgular gerekli Kemerli ST yükselmesi en endişe vericisi Elektrofizyologlara ulaşmak hayat kurtarır V1-V2′deki EKG değişiklikleri RBBB veya inkomplet RBBB paterni ST yükselmesi – 2 tip ​​”Kemerli tip” (en sık ve en endişe verici) “Eyer tipi” (daha ...

Özen: Mattu – Brugada 2. Bölüm – 2014 Güncellemeleri – 4 Ağustos 2014

Senkop geçiren hastanın EKG’sini yorumlarken Brugada tanısı koymayı bilmelisiniz! Senkop ile gelen hastalarda Brugada’yı düşünün Tanı için EKG bulguları + klinik bulgular gerekli Kemerli ST yükselmesi en endişe vericisi Elektrofizyologlara ulaşmak hayat kurtarır V1-V2′deki EKG değişiklikleri RBBB veya inkomplet RBBB paterni ST yükselmesi – 2 tip ​​”Kemerli tip” (en sık ve en endişe verici) “Eyer tipi” (daha ...

Özen: Mattu – Stres testinde felaket – 28 Temmuz 2014

Brugada Sendromu Herediter bir Na kanal patolojisidir. Yapısal olarak normal kalpte ani kardiyak ölüm sebebidir Ani kardiyak ölüm ile eskiye göre daha çok ilişkilendirilir Genç erkeklerde daha sık İlk başlangıç semptomları (senkop, ani ölüm) ~ 40 yaş civarı ICD takılmazsa her yıl mortalite %10 artar Sendromun özellikleri ​V1-V2′de EKG anormallikleri Polimorfik veya monomorfik VT Yapısal ...

Özen: Mattu – Travma hastasına EKG çekilmeli mi? – 21 Temmuz 2014

T dalgaları tipik olarak RR aralığının ortasından önce bitmiş olmalıdır. T dalgası RR aralığının orta noktasından sonra bitiyorsa uzun QT’ye dikkat edin. Uzun QTc için ayırıcı tanı Hipokalemi Hipomagnezemi Hipokalsemi Hipotermi Akut koroner sendrom / iskemi Artmış intrakranial basınç İlaçlar Konjenital Uzamış QTc Elektrolit ve ilaçlara bakın Torsade’a dikkat edin Nöbet ile gelebilir Magnezyum, şok ...

Aksel: PTE Kılavuzu ESC 2014

European Society of Cardiology (ESC)’nin önceki versiyonu 2008’de yayınlanmış olan Akut PTE kılavuzu 29 Ağustos 2014 itibariyle yenilendi. Bu yazımızda önce kısa bir özet yer alacak olup yazıya hızlı bakmak isteyenler için bu bölüme ihtiyaç olduğunu düşündüm. Daha sonra kılavuz doğrultusunda PTE tanımı, fizyopatolojisi, tanımı kliniği ve tedavisinden bahsedeceğiz. Yani bu yazımız hem kılavuz özeti ...