Bekgöz: Laringotrakeobronşit – Krup

Akut laringeotrakeobronşit (krup); değişik derecelerde havayolu obstrüksiyonuna neden olan, agresif acil tedaviyle nadiren yatış gerektiren subglottik bölgenin viral enfeksiyonudur. Krup, çocuklarda akut stridorun en sık nedenidir. Krupa neden olan etkenlerin başında parainfluenza tip 1 ve 2 gelmektedir. Bu virüslere göre rölatif az olsa da RSV ve adenovirüsler de sıklıkla krupa neden olur. Krup, tipik olarak 6 ay-3 ...

Trisiklik Antidepresan Doz Aşımı (Sodyum Kanal Blokörü Toksisitesi)

Özet EKG şunlar gibi sodyum kanal blokörü ile zehirlenmelerin acil tanısında yaşamsal öneme sahiptir: Trisiklik antidepresanlar (=en yaygın) Tip Ia antiaritmikler (kinidin, prokainamid) Tip Ic antiaritmikler (flekainid, enkainid) Lokal anestezikler (bupivakain, ropibakain) Antimalaryaller (klorakin, hidroksiklorakin) Dekstropropoksifen Propranolol Karbamazepin Kinidin Sodyum kanal blokörü ile zehirlenmenin iki temel yan etkisi nöbet ve ventriküler ritim bozukluklarıdır (santral sinir sisteminde ...

Ventriküler Taşikardi (Genel)

Tanım Ventriküllerden köken alan geniş kompleks taşikardi. VT’nin birçok farklı tipi mevcuttur – en yaygın olanı monomorfik VT‘dir. Klinik Önemi Ventriküler taşikardi eş zamanlı hipotansiyon, kollaps ve akut kalp yetmezliği ile birlikte, kardiyak outputu bozabilir. Bu durum aşırı kalp hızına ve koordine atriyal kontraksiyon yokluğuna bağlıdır (‘atriyal tekme’ kaybı [atrial kick]). Önceden var olan zayıf ...

Doğan: 2014 ACEP Aort Diseksiyonu Önerileri

ACEP, erişkin hastalarda akut nontravmatik aort diseksiyonuyla ilgili önerilerini bir clinical policy halinde geçtiğimiz günlerde yayınladı. Bu yazıda ACEP Board of Directors tarafından 30 Ekim 2014’te onaylanan kılavuzun ana hatlarını sizlere sunmaya çalıştım, soru-cevap kısımlarının altında kısa bir yorum bölümünü de göreceksiniz, özet yok. İyi okumalar.. ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde ...

Altuncı: Acil Servis Migren Tedavisi

Migren nedenli acil servis başvuruları yüksek bir yüzdeye sahiptir ve hatta Acil Servise başvuran tüm ağrılar içinde bireysel ağrı skoru en yüksek nedenlerden biri de migrendir. Geniş bir popülasyonu ilgilendiren ve ciddi maliyetlere neden olan bir hastalıktır. Aşağıda Kanada Başağrısı Topluluğunun hazırladığı ve Nisan 2014’te Cephalalgia dergisinde yayınlanan bir derlemenin özetini bulacaksınız. ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki ...