Özen: Mattu – Stres testinde felaket – 28 Temmuz 2014

Brugada Sendromu Herediter bir Na kanal patolojisidir. Yapısal olarak normal kalpte ani kardiyak ölüm sebebidir Ani kardiyak ölüm ile eskiye göre daha çok ilişkilendirilir Genç erkeklerde daha sık İlk başlangıç semptomları (senkop, ani ölüm) ~ 40 yaş civarı ICD takılmazsa her yıl mortalite %10 artar Sendromun özellikleri ​V1-V2′de EKG anormallikleri Polimorfik veya monomorfik VT Yapısal ...

Özen: Mattu – Travma hastasına EKG çekilmeli mi? – 21 Temmuz 2014

T dalgaları tipik olarak RR aralığının ortasından önce bitmiş olmalıdır. T dalgası RR aralığının orta noktasından sonra bitiyorsa uzun QT’ye dikkat edin. Uzun QTc için ayırıcı tanı Hipokalemi Hipomagnezemi Hipokalsemi Hipotermi Akut koroner sendrom / iskemi Artmış intrakranial basınç İlaçlar Konjenital Uzamış QTc Elektrolit ve ilaçlara bakın Torsade’a dikkat edin Nöbet ile gelebilir Magnezyum, şok ...

Aksel: PTE Kılavuzu ESC 2014

European Society of Cardiology (ESC)’nin önceki versiyonu 2008’de yayınlanmış olan Akut PTE kılavuzu 29 Ağustos 2014 itibariyle yenilendi. Bu yazımızda önce kısa bir özet yer alacak olup yazıya hızlı bakmak isteyenler için bu bölüme ihtiyaç olduğunu düşündüm. Daha sonra kılavuz doğrultusunda PTE tanımı, fizyopatolojisi, tanımı kliniği ve tedavisinden bahsedeceğiz. Yani bu yazımız hem kılavuz özeti ...

Özen: Mattu – Seri EKG nasıl hayat kurtarır? -14 Temmuz 2014

Bazı STEMI hastalarının başlangıç EKG’sinde bulgu olmaz. Seri EKG çekmek için eşik değeriniz düşük olsun. Tekrar eden veya karakter değiştiren ağrıda EKG çekin. Refererans: Riley RF, Newby LK, Don CW, et al. Diagnostic time course, treatment, and in-hospital outcomes for patients with ST-segment elevation myocardial infarction presenting with nondiagnostic initial electrocardiogram: A report from the ...

Özen: Mattu – Posterior STEMI mi anterior iskemi mi? – 7 Temmuz 2014

Anteroseptal derivasyonlardaki ST çökmesinin ayırıcı tanısı Posterior STEMI Anteroseptal iskemi Diğer sebepler RBBB, Hipokalemi vs. Posterior Miyokard Enfarktüsü (PME) Genellikle RCA veya sirkumfleks tıkanmasına bağlı inferior MI ile ilişkili STEMI’lerin %4′ü izole PME İzole inferior MI’lara göre mortalite ve morbidite artmış Septal MI’larda görülen V1-V2 derivasyonlarının ayna görüntüsü Q dalgaları yerine dev R dalgaları ST yükselmesi yerine ST çökmesi ...