Kızamık ve Öneriler

Kızamık; tanı konulması zor ve tanı konulduktan sonra uğraşması zor bir hastalık. Acilin karışıklığında atlanmaması gereken bir hastalık olarak her an karşımıza çıkabilir. 2012 yılından beri ülkemizde artış göstermesi…

Yanıklar 1

Isı yanıkları Elektrik yanıkları Kimyasal yanıklar Yanıklar klinik olarak, oluşan doku hasarının derinliğine göre değerlendirilirler Yanığın derinliği yanığı oluşturan ajanın sıcaklığı ve temas süresi ile derinin direncine bağlıdır. 1. Derece yanıklar Sadece epidermisi kapsar. Sadece eritem ve hafif ödem vardır Ağrılıdır 2-3 gün içerisinde eritem ve ağrı azalır 4. gün epitel dökülür. BÜL OLUŞMAZ 1 hf içinde iz bırakmadan iyileşir

Çocuklarda Travma

Çocukların yetişkinlere göre anatomik ve fizyolojik farklılıkları nedeniyle, çocuk travmalarının yönetimi kimi açılardan değişiklik gösterir. En sık: travmatik beyin yaralanması, MTK’na bağlı yaralanmalar, düşme nedenli yaralanmalar ve kazara olmuş boğulmalar Bebek ve pediatrik cinayetler giderek artmaktadır. Hastane öncesi: Havayolu ve solunumun yönetimi, şokun tanınması, omurga sabitlemesi ve yaralanmanın şiddetine uygun bir merkeze nakil Hipoksi, şok –> Sekonder betyin hasarı !!!

Kafa Travması 3

KAFA TRAVMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÖYKÜ • Hastada ABC sonrası alınmalıdır • Yaralanmanın şekli, ne zaman olduğu • Travmadan sonraki durumu ve nasıl bir gelişme gösterdiği • Yaralanmadan sonra hastada bilinç kaybının süresi, kusma ve konvülsiyonların oluşması önemlidir. • Alkol ve ilaç alımı • Kullandığı ilaçlar ve allerjileri B. VİTAL BULGULAR • Kafa travmalı hastalarda hipoksi (PO2<60 mmHg) ve hiperkarbiden kaçınılmalı! serebral vazodilatasyon

Pediatrik Kafa Travmaları

Travmatik beyin yaralanmaları (TBY); Çocukluklarda travma sonrası mortalite ve morbiditenin en büyük kaynağı. Çocuk suistimali; Küçük çocuklardaki kafa yaralanmalarının çoğunun etyolojisini oluşturmaktadır. PATOFİZYOLOJİ Çocukların kafatası erişkinlere göre daha çok esnek. Kafa travması sonrası TBY riski; Erişkin > küçük çocuklar Mortalite & morbidite: Çok küçük çocuklar (<1y) > daha büyük çocuklar Küçük çocuklarda tam bir nörolojik muayene zor. (Anlama ve lisandaki kısıtlılıklar…) Tıbbi personel;