Toraks Projesi

Kısa Bir Giriş Acil tıbba girdiğim ilk günden beri, acil tıpla ilgili logoların üstünde EKG şeridi bulunması bana hep tuhaf gelmiştir. İleri kardiyak yaşam desteği uygulamaları, disritmiler, akut koroner sendroma yaklaşım günlük pratiğimizin parçalar… Read more →

Chance Kırığı

Kırık sınıflaması konusunda araştırma ve iletişimde kolaylık sağlayacak alfa-numerik kodlama çalışmaları 2007 yılında Orthopaedic Trauma Association (OTA) Classification, Database and Outcomes Committee  tarafından güncellenmiştir. Kırık ve dislokasy… Read more →

Literatür Özetleri: Nisan 2015

Bu ay için seçtiğim makaleler: Hastane dışı kardiyak arrestlerde mekanik kompresyon cihazlarıyla manuel kompresyonu karşılaştıran randomize kontrollü bir çalışma-metaanaliz, acil servis triajında hsTropT ile myokard infarktüsünün dışlanabileceğini be… Read more →

Senkop

Senkop, hızlı başlangıçlı, kısa süreli ve spontan derlenme ile karakterize, global serebral hipoperfüzyona bağlı geçici bilinç kaybıdır (transient loss of consciousness-T-LOC). Senkop, tek başına bir hastalık olmayıp birçok hastalığın ve değişik durumların seyri ya da son evresinde ortaya çıkabilen bir semptomdur. Senkopun kendini sınırlaması ve tam derlenme ile ilişkili olması, senkopa bağlı morbidite ve mortalitenin senkopun kendisinden değil, sonucunda meydana gelen travma ve altta yatan