Literatür Özetleri: Kasım 2014

Bu ay 3 makaleden bahsedeceğim. Lipid emulsiyon tedavisiyle ilgili negatif bir çalışma, troponin pozitifliğinin infekte hastalardaki sonlanımı etkileme durumuyla ilgili bir araştırma ve ülkemiz acil tıbbında ilk defa yazılan bir metaanaliz. İyi okumalar.. ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde olan ve yazarın dikkatini çeken önemli noktalara yer verilmiştir. Yazı, herhangi ...

Sinoatriyal Kaçış Bloğu

Sinoatriyal kaçış bloğu pacemaker impulslarının sinoatriyal düğümden ileriye yayılımında yetersizliğe bağlıdır. Sinoatriyal düğüm normal olarak depolarize olmaya devam eder. Buna rağmen, sinüs impulslarının bazıları sinoatriyal düğümü terk etmeden önce “bloke” olarak atriyal depolarizasyonda aralıklı olarak başarısızlığa yol açar (düşen P dalgaları). Anatomik Temel Sinoatriyal düğüm iki temel hücre grubundan meydana gelmektedir: Sinüs impulslarını oluşturan pacemaker ...

Pediyatrik EKG

Özet Doğumda, sağ ventrikül sol ventrikülden daha geniş ve kalın olup, sağ ventrikül üzerinde in utero daha büyük fizyolojik stres varlığını göstermektedir (ör. göreceli olarak daha yüksek basınçlı olan pulmoner dolaşıma kan pompalar). Bu durum yetişkindeki sağ ventrikül hipertrofisi görüntüsünü andıran bir EKG görüntüsü meydana getirir: belirgin sağ aks, V1’de dominant R dalgası ve V1-3’te ...

Özen: Mattu – Geniş kompleksli taşikardisi olan hasta baygın bulundu – 8 Eylül 2014

Uzun QRS ayırıcı tanısı Ventriküler ektopi BBB (LBBB veya RBBB) veya pace ritmi Preeksitasyon (WPW) Metabolik/Elektrolit (asidoz, hiperkalemi) İlaç toksikasyonları Nonspesifik intraventriküler ileti gecikmesi (LVH gibi) Peki ya gerçekten geniş kompleksli taşikardilere ne sebep olur? Aklınıza toksikolojik ve metabolik sebepler gelmeli (hiperkalemi ve ciddi asidoz) Antiartimiklerden önce Ca ve HCO3 tedavileri denenmeli