Taşyürek: Astım Atağı ve Magnezyum

Astım atağı tedavisinde brokodilatatörler ve steroidler temel ilaç tedavileridir. Ağır astım ataklarında tedaviye yanıt alınamadığında, alternatif tedavide magnezyum sülfat kullanımı etkili olabilmektedir. Acil servise başvuran ağır astım atağı olan, FEV1’i %25-30 olan, başlangıç tedavisine yanıt vermeyen erişkinler ve bir saatlik tedavi sonrası FEV1 değeri beklenenin %60’ının üzerine çıkmayan bazı hastalarda magnezyum hastaneye yatış oranını azaltabileceği ...

Taşyürek: Kanıta Dayalı Tıp Felsefesi

Tıp, uygulayıcıların geçmişte ve günümüzdeki deneyimlerine ve kavrayışlarına dayanan ampirik bir bilimdir. Tek bir hekimin klinik deneyimi, bir bütün olarak tıp mesleğinin deneyiminin küçük bir kısmı olduğundan, tıp biliminin ilerlemesi hekimin diğer meslektaşlarının deneyimlerini bir araya getirmesi, düzenlemesi ve bilgilerin yayılmasına bağlıdır. Son otuz yılda tıbbi bilgide tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Bundan otuz yıl ...

Bekgöz: Gripte Antiviral Tedavi

Hafta sonunu miyalji, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük ve ateş nedeniyle yatarak geçirmeme, pazartesi ise nispeten hafiflemiş olsa da devam eden şikayetlerimle çalışmama neden olan grip olduğumu öğrenen (sağlık çalışanı olsun ya da olmasın) herkes sözleşmiş gibi bir antiviral ajan almamı önerdi (tabi ki jenerik ismini vererek). Önce antibiyotik almamamı söylemeleri hoşuma gitse de sonra antiviral ...

Pulmoner Emboli

Elektrokardiyografik Özellikler Akut pulmoner embolide aşağıdaki EKG değişiklikleri görülebilmektedir: Sinüs taşikardisi – en yaygın anormallik; hastaların %44’ünde görülür. Komplet veya inkomplet sağ dal bloğu – artmış mortalite ile birliktedir; hastaların %18’inde görülür. Sağ ventriküler gerilme patterni – sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1-4) + inferior derivasyonlarda (II, III, aVF) T dalga inversiyonları. Bu pattern hastaların %34’üne kadar ...

Lateral STEMI

Klinik Önemi Sol ventrikülün lateral duvarı sol anterior inen (LAD) ve sol sirkumfleks arterler (LCx) tarafından beslenir. Lateral duvar infarktı genellikle daha büyük bir bölgenin infarktı olarak görülmektedir, ör. anterolateral STEMI. İzole lateral STEMI’ler daha nadirdir, lateral duvarı besleyen daha küçük arter dallarındaki tıkanıklığa bağlı meydana gelebilmektedir. ör. LAD’nin ilk diyagonal dalı (D1), LCx’in küt ...

Polimorfik VT & Torsades de Pointes

Tanım Polimorfik ventriküler taşikardi (PVT), QRS komplekslerinin değişken amplitüd, aks ve süreli olması ile sonuçlanan, multipl ventriküler odağın olduğu, ventriküler taşikardinin bir çeşitidir. PVT’nin en yaygın nedeni miyokard iskemisidir. Torsades de pointes (TdP) polimorfik ventriküler taşikardinin QT uzaması durumunda meydana gelen özel bir çeşitidir; QRS komplekslerinin izoelektrik hat etrafında “dolandığı” karakteristik bir morfolojisi vardır. TdP’nin ...