Adrenalin ve Hastane Öncesi Kullanımı

Adrenalin, özellikle resüsitasyon uygulamalarında şu anki kılavuzlar ışığında vazgeçemeyeceğimiz tek ilaç konumunda. Sadece resüsitasyon durumlarda değil, bir çok peri-arrest dönemdeki hastalarda adrenalin kullanımı oldukça önemlidir. Adrenalin beta adrenerjik etkileri ile kalp kası üzerinde pozitif inotrop ve pozitif kronotrop etkiler gösterir, yine bronkodilatör etkisi ile bronşlarda genişlemeye neden olur. Bunun yanında Adrenalin, alfa adrenerjik etkileri ile de damarlar üzerinde güçlü vazokontrüktör etkiye sahiptir kroner ve serebral perfüzyon basıncını arttırır, kan basıncını yükseltmeye yardımcı olur. Adrenalin Endikasyonları Nelerdir? Adrenalin sebebi ve olursa olsun tüm kardiyak arrest vakalarında endike olan tek ilaç konumundadır. Adrenalin kardiyak arrest dışında özellikle anafilaksi durumlarda, Bronkospazm durumlarında ilk […]