D’Alessio: The Pathobiology of Sepsis

Today we are very fortunate to welcome Franco Rafael D’Alessio MD, assistant professor of medicine at the Johns Hopkins University School of Medicine with a specialty on critical care medicine. If there is one thing that Dr. D’allasio knows, it is sepsis. In fact over the last several years he ...

MRCEM: Part C online mock tests

Hi there, MRCEM exams for June 2016 are approaching and the stakes are high. I see candidates fumbling and getting overtly anxious, especially about the part C exam. So I am going to try and help you guys out with part C by doing 1 on 1 tutoring via Skype/ Facetime from 28-31st May 2016. If you do not want to spend on live workshops because of your prior commitments or limited budget then you can enrol for one of these mock exams. The thing with these sessions is that you can avoid spending on travel and accommodation and save a ton of time. My goal is to provide you a meaningful feedback which I believe can transform your results. It is essentially hard to judge yourself if you are practising with your colleagues who are on the same page. 
Scheduling and fee:
You can schedule a 
  • Two station mock for 1000 INR (25 minutes: includes station time and a brief verbal feedback) OR 
  • Five station mock for 2500 INR (60 minutes:  includes station time and an elaborate verbal and written feedback mentioning the strengths and weaknesses of the candidate)

The focus of these sessions will be to give you an insight about where you stand in your preparation and what you need to work on, during the week prior to the real exam. 

I don't want you guys to waste money on this and therefore I suggest that you practise a few stations among your friends and then join a 1-1 session with me to get evaluated. I have extremely limited time and very few spots available on first come first serve basis. You can contact me through whatsapp or e-mail to get further details on payment. 

Whatsapp: +91-8220073543
E-mail: drlakshayem@gmail.com

You can drop in your messages and I will revert back to you on 27 May 2016. 

About me: 
I am an Emergency Physician who is interested in teaching and finding out ways on how to advance medical education. I love to teach and meet people who are at different stages of academic ladder. I was trained in EM at Christian Medical College, Vellore and Apollo Hospitals, Hyderabad. I am also certified by Royal College of Emergency Medicine and I have been through MRCEM part A,B,C and passed all the three exams on the first attempt. So I can completely relate with you and understand what you will be going through. Let me know if you have any further questions or concerns.  

Best Wishes
Lakshay 

Vårdplatsbrist är ingen ursäkt för dålig vård

Jag tillhör den lilla skara vårdpersonal som tycker att vi nog har för många vårdplatser. En stor andel av platserna på sjukhus tas upp av äldre människor som skulle må mycket bättre av ett annat boende, eller mera vård i hemmet, men väntar på beslut från kommunen. Det har alltid varit en gåta för mig hur lösningen på det problemet skulle vara fler vårdplatser på sjukhuset.

Men även om man bortser från dessa patienter, är det onödigt många som vårdas inneliggande på sjukhus. En patient jag träffade på akuten hade komplikationer efter operation på ett mindre sjukhus utan akutmottagning. När jag ringde jouren där, fick jag besked att patienten skulle följas upp dagen efter. Det var lätt för mig att se till att patienten klarade sig till dess. Att få till ett mottagningsbesök till dagen efter på ett större akutsjukhus är dock omöjligt. Beskedet man får är att patienten ska läggas in. Eller komma tillbaka till akuten. Att det inte går att få till en snar uppföljning i primär- eller specialistvård är för mig en absurd indikation för slutenvård, men ack så vanlig.

I andra fall finns indikation för slutenvård. Patienten har en okontrollerad smärtsituation, kan inte äta och dricka, eller är helt enkelt för svag och orolig för att kunna klara sig hemma under drägliga förhållanden. Den indikationen glöms ofta bort och det krävs att man står på sig som akutläkare för att patienten ska beredas plats. Ju mer subspecialiserat (av vissa kallat högspecialiserat) sjukhuset är, desto svårare är det att anpassa vården efter patienten snarare än efter sjukhusets organisation.

Vissa patienter har komplicerade sjukdomar. Eller, egentligen är de faktiskt inte så komplicerade, men berörda läkare väljer att krångla till det. När man inte vet om patienten är sjuk på grund av en infektion, abstinens eller leversvikt, nekar man vänligt men bestämt plats på sin egen avdelning, men erbjuder sig att komma som konsult dithän där patienten råkar hamna. Det skulle förstås inte vara något problem om samtliga specialister samlades och slog sina kloka huvuden ihop för att komma fram till en gemensam plan, men så går det inte till. En patient med flera sjukdomar kan på detta sätt få sämre, men mer avancerad (läs dyrare) vård, än på ett litet sjukhus.

Det är inte bara läkare som skapar den här kulturen. En bakjour från en medicinklinik ville inte att patienten som gick på deras mottagning och var under aktiv behandling skulle läggas in där, eftersom sjuksköterskorna inte kunde hantera patientens kirurgiska omvårdnad och enligt erfarenhet blev det ofta problem och slutade med att sjuksköterskorna blev utskällda av sina kolleger på kirurgavdelningen. Ett sjukhus där personal skäller ut varandra, eller ens upplever att de inte får stöd av sina kolleger, har problem med sin kultur. Den fina värdegrunden spelar ingen roll alls i sammanhanget.

I sjukvården är alla resurser ändliga. Inom den akuta sjukvården är det mer påtagligt, eftersom vården är oplanerad och flödet ojämnt. Det betyder att man måste prioritera. Rimligen innebär det att man fördelar sina resurser jämnt och rättvist. Men vi får inte förledas att tro att detta faller sig naturligt för oss som vårdgivare. Vi ser inte de patienter vi inte har framför oss. Därför är en patient som inte tas emot, en patient som någon annan borde ta hand om och därmed någon annans ansvar. Jag har många gånger förvånats av hur lätt det är att arbeta utanför de stora sjukhusen. Hur man efter nattjouren berättar om en patient man träffat för någon överläkare på en annan klinik som lovar att ta tag i problemet och följa upp patienten.

När vårdplatsbrist tillåts bli ett giltigt argument för att avvisa patienter är det ett symtom på en patientfientlig vårdkultur. Patienter som skickas hem från akuten med ett ”Du borde läggas in, men vi har inte plats” är en skam för sjukhuset. Visst kan det saknas sängar, men om patienten har ett vårdbehov som borde föranleda inneliggande vård, finns det ingen ursäkt för att inte någon från sjukhuset ringer upp patienten dagen efter för att försäkra sig om att vederbörande mår bättre. Eller att patienten har ett nummer att ringa vid frågor. Men då måste den som svarar på det numret förstås kunna se till att patienter kan komma till rätt instans. Det är oacceptabelt att en patient som varit inneliggande på en avdelning och ringer dit efter några dagar blir hänvisad till att ringa 1177.

Ett sjukhus som inte anpassar sin verksamhet och fördelar sina resurser efter patienternas behov, kommer aldrig att kunna ge god vård. Möjligheten att ge god vård är det viktigaste för att personalen ska ha en bra arbetsmiljö. När de inte får det, vill de inte arbeta där. Då blir det brist på vårdplatser. Vårdplatsbristen är inte roten till det onda. Den är ett symtom på en underliggande sjukdom.

 

 


LITFL Review 232

LITFL review

Welcome to the 232nd LITFL Review! Your regular and reliable source for the highest highlights, sneakiest sneak peeks and loudest shout-outs from the webbed world of emergency medicine and critical care. Each week the LITFL team casts the spotlight on the blogosphere’s best and brightest and deliver a bite-sized chuck of FOAM.

The Most Fair Dinkum Ripper Beauts of the Week

resizer Cliff Reid offers an amazing reflection on training, stress exposure and pushing one self to achieve even in the face of defeat. [AS]

Nadim Lalani writes one of the most incredible pieces I have ever read on courageous collegiality in medicine, a guide to having challenging conversations. (Thanks Brent Thoma for the tip) [SO]

The Best of #FOAMed Emergency Medicine

  • Should we transfuse platelets to patients with spontaneous ICH on antiplatelet therapy? St. Emlyn’s and EM Lit of Note review a recent RCT in the Lancet that essentially says, no. [AS]
  • Here’s a nice summary from St Emlyn’s on recent UK guidelines on managing acute behavioural disturbance. [SO]
  • Do patients attending the ED have a higher mortality if they attend at weekends? The Bottom Line review a topical recent paper from the UK looking at this. [SO]

The Best of #FOAMcc Critical Care

The Best of #FOAMtox Toxicology

The Best of #FOAMus Ultrasound

The Best of #FOAMped Paediatrics

The Best of #FOAMim Internal Medicine


The Best of Medical Education and Social Media

  • P-cubed presentation skills has reached its 200th post and here is a reflective piece on those 200, highlighting the most and least popular postings.  There’s some absolute gold here.  Enjoy.  [CC]

News from the Fast Lane

Reference Sources and Reading List

Brought to you by:

The post LITFL Review 232 appeared first on LITFL: Life in the Fast Lane Medical Blog.

Extracorporeal CO2 removal

A 42 year old man presented with a week-long history of increasing shortness of breath, cough  (productive of purulent sputum) and fevers on a background of significant chronic lung disease. He had a ten year history of interstitial lung disease and was on the waiting list for a lung transplant. He used oxygen at a rate […]